Úzkost a terapie

Úzkost je naší přirozenou reakcí na situace ohrožení a stresu. Mírný stupeň je běžný, problém nastává, pokud se objevuje často, v nevhodné situaci, nebo je příliš silná a trvá dlouho.

Vyvolává řadu hormonálních změn a tělesných pocitů: neklid, bušení srdce, motání hlavy, třes rukou, napětí ve svalech, brnění, pocity slabosti, bolesti hlavy, problémy se spánkem, nebo žaludeční problémy. Mění se také naše myšlení. Obáváme se nejhoršího, zaobíráme se starostmi, myslíme negativně.

„Dělá se mi špatně, jdou na mě mdloby, mám pocit na zvracení, když mám jet metrem, nebo jsem v uzavřených prostorech. Děsí mě to a nerozumím, co se se mnou děje…“. „Odmítám pozvání do restaurace. Stísněný prostor…. špatně se mi dýchá, tlak na hrudi, polévá mě horko, nervozita… tolik lidí pohromadě, stále na mě někdo kouká, když jím“.

Stejně jako u depresí platí, že úzkostné stavy mohou být reakcí na obtížnou životní situaci, dlouhotrvající pracovní přetížení a stres. Příčiny pramení často ale již v dětství. Například když děti vyrůstali v ustrašeném prostředí, kde rodiče sami své úzkosti nezvládali, nebo dětem umožnili se obávaným situacím opakovaně vyhýbat. Pokud mělo strach z výšky, a cíle rodinných výletů se takovým pohledům cíleně vyhýbaly, zafixovalo si přesvědčení, že je jeho obava oprávněná. Naopak, správnou cestou by bylo obavy s podporou rodičů překonat. Také vytěsněný hněv vede ke strachu a úzkostem.

Lidé trpící úzkostmi často pro zmírnění svých obtíží sahají po alkoholu nebo uklidňujících lécích, kde je v takových situacích riziko vzniku závislosti veliké. Mnoho lidí jí, kdykoli cítí úzkost. Jídlo je způsobem jak překlenout nepříjemné chvíle, nebo jak zaplnit pocit prázdnoty. Používání jídla pro útěchu může přerůst v některou z forem poruch příjmu potravy. 

Pro úzkosti jsou typické pocity viny, selhání a odkládání vyhledání odborné pomoci. Základním přístupem v léčbě úzkostí je individuální psychoterapie, kde můžete hlouběji porozumět událostem v životě, které s rozvojem poruchy souvisí. S terapeutickou podporou pak zúskotňující situace zpracovávat a naučit se životní problémy překonávat. Takový přístup pomáhá úzkostnému člověku s odvahou se postavit za sebe a zlepšovat sebevědomí, které je nejlepší ochranou proti úzkosti. Součástí je také praktický nácvik relaxačních, dechových technik, okamžité i dlouhodobé pomoci proti úzkostem. U závažnějších případů je na místě návštěva psychiatra, který doporučí vhodná psychofarmaka. Zapojit se můžete také do skupinové terapie, zaměřené na rozpoznávání, zvládání a vyjadřování emocí. 

 

 

 

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více