Dotazy

*

*

*

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s objednávkou a nákupem služeb od Marie Zlesákové, na adrese Donatellova 2002/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice, řídíme Nařízením EP a Rady EU 2016/679 a Zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. Zákazník má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se prosím na Marii Zlesákovou, na adrese Donatellova 2002/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice, nebo emailem na info@zlesakova.cz

Údaje označené (*) jsou povinné.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více