Terapie a koučink v Praze

Odborná pomoc při zvládání psychických obtíží, řešení náročných životních situací a vztahových problémů. Zvládání sebedůvěry, práce se stresem a emocemi, nácvik relaxačních a autoregulačních metod. Individuální a skupinová terapie, poradenství, koučink.

Poradenství, terapie a koučink s Marií Zlesákovou

Poskytuji odbornou pomoc a podporu při zvládání úzkostných a depresivních stavů, poruch příjmu potravy, syndromu vyhoření, závislostního chování, řešení náročných životních situací a vztahových potíží. Setkávám se také s tématy sebedůvěry, práce se stresem a emocemi, nácvikem relaxačních a autoregulačních metod.

Nemám pro Vás kouzelné rady a rychlá řešení. Mohu Vám pomoci se lépe zorientovat ve svém prožívání, porozumět potížím a sobě samé/mu, podpořit Vaši odvahu začít měnit to, co můžete a naučit se přijmout věci, které změnit nemůžete. Jen změnou vycházející z Vás můžete změnit, co potřebujete. Změna je možná, obtížné bývá přijít na to, kde začít...

Pracuji s dospělými a dospívajícími od 16 let.

Pro firmy a organizace připravuji školení a vzdělávacích programy šité na potřeby firmy s cílem zlepšit dovednosti zaměstnanců, atmosféru a vztahy na pracovišti. Nejčastějšími tématy jsou manažerské, obchodní a komunikační dovednosti

Těší mě realizovat workshopy zaměřené na osobní sebeprezentacimotivaciasertivituřešení konfliktů, práci se stresem a péči o zákazníky.

Konzultace jsou možné, kromě češtiny, také v německém jazyce.

 

Relaxační techniky v terapii

Relaxace je cesta jak uvolnit napětí, snížit úzkost, ulevit si ve stresu, cítit se lépe nejen po stránce tělesné, ale i duševní. Zvyšuje také odolnost proti stresu. Naučí vás se uvolněně poddat prožitku a plně prožívat příjemné aktivity. Odstraňuje napětí a pomáhá lépe usnout. Kdo relaxuje, dokáže se umět uvolnit před i přímo v...
Emoce, které prožíváte jsou autentické. Vy je doopravdy cítíte a nikdo nemá právo zpochybňovat vaše pocity. Jsou to důležité signály, které vám chtějí něco důležitého sdělit. Říkají, jak reagujete na svět kolem vás a pomáhají komunikovat druhým, jak se cítíte, nebo jaké máte potřeby. 
Vedle příjemných a...
„S příchodem podzimu bývám stále unavená, ráno mám problémy s probouzením, bolí mě hlava a nálady jako na houpačce…“.
Sezónní deprese souvisí s nedostatkem slunečního světla. Přichází větší potřeba odpočinku, častější špatné nálady, chutě na sladké a přibírání na váze,...
Pokud je pro člověka důležité, jak ho vnímá jeho okolí, bývá snaha o hubnutí a ideální vzhled jeho hlavním tématem. Začíná to dietou a omezováním některých druhů potravin, doplněné cvičením před nebo po jídle pro rychlejší efekt.  Držení diety mu dává pocit, že má věci pod kontrolou a začíná se...
„Už je to sice dávno, co manžel zemřel, ale pocit je tak silný, jako by to bylo včera…. Musela jsem ale vstát a starat se o děti, neměla jsem čas řešit, jak mi je. Nechtěla jsem tím nikoho zatěžovat…“
Depresivní a úzkostné stavy mohou být reakcí na obtížnou životní situaci, například po ztrátě blízkého člověka. Od obyčejného...
Zde najdete kontakty na odbornou pomoc v krizových situacích
Linka bezpečí - pro děti a mládež v krizových situacích - nonstop, zdarma - 116 111
Linka důvěry Centra krizové intervence Bohnice - pro dospělé - nonstop - pro dospělé - 284 016 666
Linka důvěry Dětského krizového centra - pro děti a rodiče, příbuzné v krizových situacích, syndrom týraného,...
Většina lidí rozumí pod pojmem poruch příjmu potravy hladovění, záchvatovité přejídání, zvracení, snižování příjmu kalorií a nezdravé hubnutí například nadměrným cvičením.
Především zpočátku je u poruchy příjmu potravy typické podceňování příznaků a neochota problémy řešit, jelikož...
Pro mentální anorexii je typické úmyslné snižování a udržování nízké váhy omezováním jídla, a ne vždy je provázeno ztrátou chuti k jídlu. Klientky popisují strach začít jíst normálně, obávají se, že zase přiberou. Cítí se obézní, i když mají podváhu. Mají zkreslené představy...
Rozdíl mezi anorexií a bulimií, která se projevuje přejídáním střídaným hladověním a zvracením, nemusí být vždy zřejmý, zvláště při dlouhodobém průběhu. Mentální bulimie začíná později a v mnoha případech se vyvíjí z mentální anorexie. Hladovění přináší nedostatek energie a...
Pojem mindfulness se do češtiny nejčastěji překládá jako všímavost. Všichni máme schopnost být všímaví. Umění věnovat pozornost přítomnému okamžiku rozvíjíme tím, že přestaneme cokoli posuzovat, hodnotit, nebo si jen uvědomíme, kolik času hodnocení věnujeme.
Všímavost spočívá v plném prožívání...
Tělo i mysl jsou úzce propojeny a vzájemně se ovlivňují. Naše tělo se snaží chránit psychiku tím, že na problémy upozorňuje bolestmi nebo fyzickými obtížemi. Za nimi se skrývají důležitá témata, jako například pocity méněcennosti, vztahové problémy, chronický stres nebo tendence se přetěžovat. 
„Mám dlouhodobě zažívací...
Psychologie a psychiatrie Praha
Centrum psychoterapie Anděl Praha - psycholog pro děti a dospělé, první kontakt na 608 178 543
ESET - Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, tel: 272 940 880, 272 940 879, 272 937 500, Vejvanovského 1610, Praha 4
TH Klinika – psychiatrie dospělých, objednání na 222 363 555, pouze SMS zprávy 773 048 214, email objednani@thklinika.cz
INEP – psychiatrická ambulance;...
Sebevědomí je vědomí našich možností, schopností a nedokonalostí, je obrazem, který si člověk tvoří sám o sobě. Pramení zčásti v našem dětství a dospívání, ale také v průběhu důležitých životních událostí, které v nás mohly zanechat negativní vzpomínky a traumatické zážitky. Pokud naše zážitky...
Relaxace je cesta jak uvolnit napětí, snížit úzkost, ulevit si ve stresu, cítit se lépe nejen po stránce tělesné, ale i duševní. Zvyšuje také odolnost proti stresu. Naučí vás se uvolněně poddat prožitku a plně prožívat příjemné aktivity. Odstraňuje napětí a pomáhá lépe usnout. Kdo relaxuje, dokáže se umět uvolnit před i přímo v...
Rodinná terapie chápe rodinu jako propojený systém, kde problémy jedince dává do souvislosti s fungováním celé rodiny. Pokud dojde k nějaké změně u jednoho člena, ovlivní tato změna i ostatní členy rodiny.
Nejde tedy o to opravit nefunkčního člena, ale nastartovat úzdravu celého rodinného systému.
Klientem je celá rodina, nebo alespoň ti, kteří...
Syndrom vyhoření nepřichází náhle, ze dne na den. Probíhá individuálně a je výsledkem dlouhodobé pracovní zátěže. Vyskytuje se především u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jsou závislí na jejich hodnocení. Je to stav psychického, někdy i celkového vyčerpání, doprovázený ztrátou ideálů, motivace a...
Stres není žádný nový jev, je všudypřítomný, vždy tu byl. Roste jen jeho míra a klesá naše schopnost odolávat těžkostem a zaujmout zdravý postoj. 
Je přirozenou reakcí našeho organismu na dění kolem nás, kdy se aktivuje nervový a hormonální systém. Mluví se o tzv. eustresu – pozitivní zátěži, která nás...
Záchvatovité nebo-li psychogenní přejídání je nejčastější poruchou příjmu potravy. Projevuje se nadměrnou konzumací jídla bez ohledu na potřeby těla a pocity hladu či sytosti, dále také pocity ztráty kontroly a bažení po jídle podobné touze po drogách. Záchvaty přejedení se vyznačují spíše častým jedením než velkým...
Úzkost je naší přirozenou reakcí na situace ohrožení a stresu. Mírný stupeň je běžný, problém nastává, pokud se objevuje často, v nevhodné situaci, nebo je příliš silná a trvá dlouho.
Vyvolává řadu hormonálních změn a tělesných pocitů: neklid, bušení srdce, motání hlavy, třes rukou, napětí ve svalech,...
Pojem závislosti je spojován nejčastěji s užíváním alkoholu, nebo jiných návykových látek. Vedle této fyzické závislosti rozlišujeme také psychickou, nelátkovou závislost, která má prvky závislostního chování ve vztahu k určité aktivitě. Ta se stává tou nejdůležitější aktivitou, dominuje v...
Pár rad a doporučení, aby zdravý životní styl byl doopravdy ve prospěch našeho zdraví.
Zdravá výživa je především pravidelná a pestrá strava, se zastoupením všech důležitých živin – tuků, bílkovina a sacharidů, minerálních látek a vitamínů, ale také přiměřená vašemu věku, zdraví, životnímu stylu i...
► Více

Poskytované služby

Psychoterapie se zaměřuje na odbornou pomoc lidem, kteří se v životě ocitli ve složité situaci. Cílem je odstranění nebo zmírnění obtíží, klientovo hlubší sebepoznání, změna prožívání, chování a myšlení. Psychoterapeutické setkání může mít několik podob:

Jaký je rozdíl mezi terapií a koučinkem?

Koučink v porovnání s terapií nepracuje s obtížemi a problémy pátráním po příčinách v minulosti, nesnaží se do hloubky porozumět lidskému chování. V terapii se pracuje v hlubších vrstvách osobnosti a změny mohou mít trvalejší charakter. V koučinku se soustředíme především na přítomnost a budoucnost. Pomáhá klientovi stanovit si reálné cíle a následně je dosahovat. Vede k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti, samostatnosti, tvořivosti a naplňování vlastního potenciálu

Psychoterapeutické poradenství

poradenství (anglicky „counselling“ - doprovázení) nejsem v roli odborníka, který zná řešení a má zaručené odpovědi na Vaše otázky.

Podporuji a provázím klienta při rozvíjení jeho vlastních schopností lépe porozumět situaci a hledat východiska v náročných životních situacích. Častým tématem bývá sebedůvěra, vztahové problémy a hledání životních hodnot.

Pokud klient přináší téma úzkostného prožívání, obtíží se zhoršenou pamětí, soustředěním, spánkem, nebo zvládání stresových situací, doporučuji nácvik relaxačních a autoregulačních technik.

Součástí individuálního poradenství je také prakticky orientovaný trénink sociálních dovedností jako je např.:

 • komunikace
 • rozpoznávání, zvládání a vyjadřování emocí otevřenou a efektivní cestou
 • nácvik zdravého sebeprosazování
 • řešení konfliktních situací

Setkání mívají krátkodobý charakter a mohou se kombinovat s individuální terapií, nebo koučinkem.

Pracuji pod pravidelnou supervizí.


Dotaz na volný termín Ceny
Psychoterapeutické poradenství

Individuální terapie

Co je možné řešit v individuálních sezeních? Cokoli si žádá Vaši pozornost, je pro Vás důležité nebo tíživé.

Setkávám se především s následujícími tématy:

Možná poprvé v životě budete mít možnost otevřít, co Vás trápí, čeho se obáváte, bez hodnocení a souzení druhých. V bezpečném prostředí, kde vše, co je řečeno zůstává mezi námi. V terapii můžete lépe porozumět svým pocitům, minulým zážitkům, současným vztahovým a životním obtížím, a s terapeutickou podporou najít cesty, jak problémy překonat.

Výcházím z psychodynamických teorií, které předpokládají, že přítomné emoce, vztahové vzroce a chování jsou silně ovlivněny minulými zkušenostmi, nejvíce z raného dětství a dospívání. Jejich postupné uvědomění, zpracování a vyjádření pomáhá osvobodit se od stále se opakoujících životních scénářů. Klient se učí novým dovednostem, které umožňují předcházet takovýcm situacím. Terapie pomáhá obnovit přirozený pocit kontroly nad emocemi, myšlenkami a chováním.

S respektem k Vašim možnostem a aktuální situaci se domluvíme na setkávání. Záleží na Vás a Vašich tématech, jak často a dlouho budete chtít chodit. Pravidelností můžeme jen proces změny umocnit. V prvních měsících spolupráce doporučuji pravidelná sezení s frekvencí 1x v týdnu.

Pracuji pod pravidelnou supervizí.


Dotaz na volný termín Ceny
Individuální terapie

Skupinová terapie

Ve skupinové terapii můžete najít bezpečné zázemí, kde si o svých potížích a starostech popovídáte s lidmi, kteří řeší obdobné problémy. Získáte podporu, pomoc nejen od terapeutů, ale také od ostatních členů skupiny.

Počáteční obavy a stud mluvit před druhými postupně opadává. Je jen na vás, kdy a do jaké míry budete o svých tématech mluvit. Do skupinového procesu se zapojujete svými názory, zkušenostmi a reakcemi na témata druhých.

Díky vztahům a dynamice ve skupině můžete zažít novou korektivní zkušenost, jakou vám individuální sezení zprostředkuje jen obtížně.

Navíc u psychických obtíží, které vznikly v malých přirozených skupinách jako je rodina, dětský kolektiv nebo pracovní skupina, může být právě taková forma terapie nejúčinnější.

 • Skupina zaměřená na práci s nejistotou, úzkostí a obavami v životě, na potíže ve vztahu k sobě samému i ostatním lidem. Dalšími tématy bývá vyrovnávání se s těžkými zážitky a náročnými životními situacemi. 
 • Skupina zaměřená na zvládání stresu, práci s emocemi a posílení sebevědomí. Skupinová sezení pro min 5 a max 9 členů se bude konat jednou za dva týdny vždy v úterý od 17.00 do 20.00 hod. Jedná se o dva bloky o délce 75 min. s 30 minutovou přestávkou. Cena jednoho bloku je 200,- Kč/os.

Termín a místo skupinových sezení se připravuje.

Pracuji pod pravidelnou supervizí.


Dotaz na volný termín Ceny
Skupinová terapie

On-line terapie

Pokud dáváte přednosti komunikaci ve virtuálním prostředí, ať už z důvodu zdravotního, časového, vzdálenosti, nebo jiného, můžeme se domluvit na setkávání přes Skype, Messenger, Whatsapp nebo telefonicky bez kamery.

Co potřebujete je kvalitní připojení k internetu a bezpečné místo, kde se cítíte dobře a můžete být nerušeni.

Výhodou je dostupnost, pohodlí a soukromí Vašeho domova, které Vám může pomoci se cítit bezpečně a otevřít témata, o kterých se tváří tvář obtížně mluví.

Všechny podmínky a pravidla spolupráce jsou stejné. Platba za konzultaci by měla být na účtu připsána v den konání konzultace. Číslo účtu je uvedeno v Ceníku.

V případě zájmu o online terapii vyplňte prosím formulář Dotaz na volný termín


Dotaz na volný termin Ceny
On-line terapie

Koučink

Prostřednictvím koučinku se zaměříme převážně na osobní a profesionální růst. Pro koučink je typické tvořivé pozitivní myšlení, odstraňování překážek za účelem využití Vašeho potenciálu vedoucího k realizaci vizí, cílů nebo přání.

Cesta koučování bývá kratší s vyšší cenou za jednotlivá sezení. Na jedno téma potřebujeme obvykle 4 – 6 setkání s odstupem 2-3 týdny. Cesta terapie je delší, ale setkání jsou levnější.

Jaká témata můžeme řešit prostřednictvím koučinku?

 • Zorientovat se v životní situaci
 • Formulovat životní vize a cíle
 • Rozhodování v životních situacích
 • Změny v osobním nebo profesním životě
 • Posílení motivace, silných stránek osobnosti
 • Osobnostní rozvoj
 • Práce s časem a prioritami
 • Obtíže v komunikaci
 • Vztahový koučink
 • Koučink životního stylu

Dotaz na volný termín Ceny
Koučink
Poradenství, terapie a koučink s Marií Zlesákovou

Mgr. Marie Zlesáková

Po dlouholeté manažerské praxi, lektorování skupinových vzdělávacích programů a koučování jednotlivců a týmů, jsem se v průběhu psychodynamického psychoterapeutického výcviku vydala na novou profesní cestu. V psychoterapeutickém vzdělávání jsem pokračovala studiem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a také na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Důležitým profesním mezníkem pro mě bylo zaměstnání v Centru pro léčbu poruch příjmu potravy a Centru pro klinickou psychoterapii a psychosomatiku na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK.

V terapeutické praxi vycházím z psychodynamických tvrzení, že náš vnitřní svět zásadním způsobem ovlivňují naše vztahy s blízkými v dětství a dospívání. Cílem je opětovné uvědomění si emocí a fantazií spojených s těmito významnými životními událostmi, jejich zpracování a vyjádření.

Sympatizuji s kognitivně behaviorálním přístupem, který věří, že ke zlepšení dojde, když lépe porozumíme našim myšlenkám. Změna našich navyklých způsobů myšlení se pak pozitivně odrazí i v našem chování.

Používám také techniky mindfulness, kde se zaměřujeme na změny postojů k našemu prožívání. Do češtiny se pojem mindfulness překládá nejčastěji jako všímavost, schopnost díky plnému prožívání přítomného okamžiku zvládat lépe emoce a stres.

Podporuji klientovu vnitřní sílukladné stránky osobnosti a pozitivní zkušenosti. Věřím, že vše potřebné má klient již v sobě. Bylo to tam vždycky, je to jen skryté...

 

 

 

Více

Pracoviště Žižkov

Pracoviště Záběhlice