Individuální terapie v Praze

Co je možné řešit v individuálních sezeních? Cokoli si žádá Vaši pozornost, je pro Vás důležité nebo tíživé.

Setkávám se především s následujícími tématy:

Možná poprvé v životě budete mít možnost otevřít, co Vás trápí, čeho se obáváte, bez hodnocení a souzení druhých. V bezpečném prostředí, kde vše, co je řečeno zůstává mezi námi. V terapii můžete lépe porozumět svým pocitům, minulým zážitkům, současným vztahovým a životním obtížím, a s terapeutickou podporou najít cesty, jak problémy překonat.

Výcházím z psychodynamických teorií, které předpokládají, že přítomné emoce, vztahové vzorce a chování jsou silně ovlivněny minulými zkušenostmi, nejvíce z raného dětství a dospívání. Jejich postupné uvědomění, zpracování a vyjádření pomáhá osvobodit se od stále se opakujících životních scénářů. Klient se učí novým dovednostem, které umožňují předcházet takovým situacím. Terapie pomáhá obnovit přirozený pocit kontroly nad emocemi, myšlenkami a chováním.

S respektem k Vašim možnostem a aktuální situaci se domluvíme na setkávání. Záleží na Vás a Vašich tématech, jak často a dlouho budete chtít chodit. Pravidelností můžeme jen proces změny umocnit. V prvních měsících spolupráce doporučuji pravidelná sezení s frekvencí 1x v týdnu.

Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více