Skupinová terapie v Praze

Ve skupinové terapii můžete najít bezpečné zázemí, kde si o svých potížích a starostech popovídáte s lidmi, kteří řeší obdobné problémy. Získáte podporu, pomoc nejen od terapeutů, ale také od ostatních členů skupiny.

Počáteční obavy a stud mluvit před druhými postupně opadává. Je jen na vás, kdy a do jaké míry budete o svých tématech mluvit. Do skupinového procesu se zapojujete svými názory, zkušenostmi a reakcemi na témata druhých.

Díky vztahům a dynamice ve skupině můžete zažít novou korektivní zkušenost, jakou vám individuální sezení zprostředkuje jen obtížně.
Navíc u psychických obtíží, které vznikly v malých přirozených skupinách jako je rodina, dětský kolektiv nebo pracovní skupina, může být právě taková forma terapie nejúčinnější.

VZP skupina - podzim 2023

Prostor pro získání vlastní zkušenosti ze skupinového setkávání s přispěním programu péče o duševní zdraví od VZP.

Skupina je určena pro pojištěnce VZP, kteří chtějí čerpat finanční příspěvek na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory v rámci programu péče o duševní zdraví formou skupinové terapie. Není vhodná pro osoby nacházející se ve stavu vyžadujícím intenzivní zdravotnickou péči, stacionární sociální službu nebo dlouhodobou psychoterapeutickou skupinu.

  • 10 setkání ve středu od 18:30 do 20:00 hod v období 4.10. - 13. 12. 2023
  • Ve Willow Therapy s.r.o., na adrese Hradčanská 64/101, Praha 6
  • Informace: www.skupinypraha.cz

Skupinová terapie v Praze

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více