Rodinná terapie v Praze

V rodinné terapii chápeme rodinu jako propojený systém, kde problémy jedince do jisté míry souvisí s fungováním celé rodiny. Pokud dojde k nějaké změně u jednoho člena, ovlivní tato změna i ostatní členy rodiny. Nejde tedy o to ''opravit'' nefunkčního člena, ale nastartovat úzdravu celého rodinného systému.

Terapeutického sezení se účastní celá rodina, nebo ti, kteří spolupracovat chtějí. Za rodinu považujeme nejen rodinné příslušníky v příbuzenském vztahu nebo z právního hlediska, ale všechny členy, jejichž přítomnost je z pohledu rodiny pro změnu v rodinném systému důležitá. Tento přístup klade veliký důraz na komunikaci a dává prostor všem členům rodiny, aby se mohli vyjádřit.

Cílem psychoterapie zaměřené na rodinu je lépe porozumět zaběhlým způsobům komunikace a vztahům v rodině, nabídnout nový pohled na řešení obtíží a posílit to, co je přínosné a funkční. Může pomoci tam, kde jsou časté hádky, kde rodina prožívá náročnou životní etapu, kde se u dětí nebo dospívajících objevují problémy ve škole, poruchy chování, poruchy příjmu potravy nebo některá z forem závislostního chování.

Jednotlivá sezení trvají 90 -120 minut, s intervaly 2 – 4 týdny.

Rodinná terapie od jara 2021

 

 

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více