Poskytované služby

Psychoterapie se zaměřuje na odbornou pomoc lidem, kteří se v životě ocitli ve složité situaci. Cílem je odstranění nebo zmírnění obtíží, klientovo hlubší sebepoznání, změna prožívání, chování a myšlení. Setkání v Psychoterapeutické poradně v Praze může mít několik podob:

Jaký je rozdíl mezi terapií a koučinkem?

Koučink v porovnání s terapií nepracuje s obtížemi a problémy pátráním po příčinách v minulosti, nesnaží se do hloubky porozumět lidskému chování. V terapii se pracuje v hlubších vrstvách osobnosti a změny mohou mít trvalejší charakter. V koučinku se soustředíme především na přítomnost a budoucnost. Pomáhá klientovi stanovit si reálné cíle a následně je dosahovat. Vede k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti, samostatnosti, tvořivosti a naplňování vlastního potenciálu.