Párová terapie v Praze

Každý vztah nebo manželství prochází vývojem. Počáteční zamilovanost střídají starosti všedních dní, neshody, hádky, nebo naopak situace, kdy spolu partneři nemluví. Po určitém čase mohou přijít také chvíle, kdy máme druhého dost, namísto společně sdílené radosti přichází pocity odcizení a společné soužití se zdá být nemožné. Jaký vliv mají vztahy na náš život, si začneme uvědomovat až v okamžiku, kdy se vztah hroutí. Prožíváme nepříjemné emoce a pocity, které významně ovlivňují i jiné oblasti našeho života.

Párová terapie je forma podpory pro páry (manželské, nemanželské, heterosexuální, homosexuální), které chtějí řešit své vztahové potíže. Základním předpokladem je, že oba partneři jsou motivování na vztahu pracovat, mluvit o sobě a o tom, jak vztah vnímají, co od sebe vzájemně očekávají.

Pozornost je věnována způsobu komunikace mezi partnery. Terapeut nehodnotí, kdo má pravdu, nebo kdo je v právu. V párové terapii se nehledá viník partnerských sporů. Terapeut vytváří bezpečné prostředí pro vyjádření pocitů, obav a přání obou partnerů, která jsou pro ně v běžném soužití obtížně sdělitelná.

Cílem je lepší porozumění tomu, co se ve vztahu odehrává, co může každý z partnerů pro změnu udělat, hledání cesty společného soužití.

Sezení trvají obvykle 60 až 90 minut.

Párová terapie v nabídce od jara 2021.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více