Ceny

  • Jednorázová individuální konzultace … 1 500,- Kč / 50 min.
  • Pravidelné individuální konzultace … 1 200,- Kč / 50 min.
  • Párová / rodinná konzultace … 1 500,- Kč / 90 min.

Ceny platí pro osobní i on-line setkání

Pojištěnci některých pojišťoven mohou na individuální a online terapii čerpat příspěvek. Více informací naleznete na stránce Příspěvek na terapii od zdravotní pojišťovny.

Slevy poskytuji studentům, seniorům a lidem v náročných finančních situacích.

Cena práce pro firmy a organizace je stanovována dohodou.

Platba převodem přes bankovní účet na základě vystavené faktury. Číslo účtu je u Raiffeisenbank a.s. 3630183001/5500.

  • Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Výhodou jsou kratší čekací lhůty a individuální frekvence návštěv. Není veden záznam ve Vaší zdravotní dokumentaci.
  • Pracuji v souladu s etickým kodexem. Zachovávám mlčenlivost o všech detailech terapeutického setkání či koučování. Výjimkou je ohlašovací povinnost trestného činu daná zákonem.
  • Pokud domluvené sezení není zrušeno nebo přesunuto 24 hodin předem, požaduji uhrazení částky za konzultaci.

Všeobecné obchodní podmínky, všeobecné uživatelské podmínky a informace o zpracování osobních údajů naleznete na těchto webových stránkách.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více