Koučink v Praze

Prostřednictvím koučinku se zaměříme převážně na osobní a profesionální růst. Pro koučink je typické tvořivé pozitivní myšlení, odstraňování překážek za účelem využití Vašeho potenciálu vedoucího k realizaci vizí, cílů nebo přání.

Cesta koučování bývá kratší s vyšší cenou za jednotlivá sezení. Na jedno téma potřebujeme obvykle 4 – 6 setkání s odstupem 2-3 týdny. Cesta terapie je delší, ale setkání jsou levnější.

Jaká témata můžeme řešit prostřednictvím koučinku?

  • Zorientovat se v životní situaci
  • Formulovat životní vize a cíle
  • Rozhodování v životních situacích
  • Změny v osobním nebo profesním životě
  • Posílení motivace, silných stránek osobnosti
  • Osobnostní rozvoj
  • Práce s časem a prioritami
  • Obtíže v komunikaci
  • Vztahový koučink
  • Koučink životního stylu

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více