Psychoterapeutické poradenství v Praze

V poradenství (anglicky „counselling“ - doprovázení) nejsem v roli odborníka, který zná řešení a má zaručené odpovědi na Vaše otázky.

Podporuji a provázím klienta při rozvíjení jeho vlastních schopností lépe porozumět situaci a hledat východiska v náročných životních situacích. Častým tématem bývá sebedůvěra, vztahové problémy a hledání životních hodnot.

Pokud klient přináší téma úzkostného prožívání, obtíží se zhoršenou pamětí, soustředěním, spánkem, nebo zvládání stresových situací, doporučuji nácvik relaxačních a autoregulačních technik.

Součástí psychoterapeutického poradenství je také prakticky orientovaný trénink sociálních dovedností jako je např.:

  • komunikace
  • rozpoznávání, zvládání a vyjadřování emocí otevřenou a efektivní cestou
  • nácvik zdravého sebeprosazování
  • řešení konfliktních situací

Setkání mívají krátkodobý charakter a mohou se kombinovat s individuální terapií, nebo koučinkem.

Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více