Kontakty na linky pomoci

Zde najdete kontakty na odbornou pomoc v krizových situacích

Linka bezpečí - pro děti a mládež v krizových situacích - nonstop, zdarma - 116 111

Linka důvěry Centra krizové intervence Bohnice - pro dospělé - nonstop - pro dospělé - 284 016 666

Linka důvěry Dětského krizového centra - pro děti a rodiče, příbuzné v krizových situacích, syndrom týraného, zneužívaného a zandedbávaného dítěte - nonstop - 241 484 149

Pražská linka důvěry – pro celou populaci - nonstop – 222 580 697

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – nonstop / bezplatně: 116 006

ACORUS krizová linka pro oběti domácícho násilí - nonstop - 283 892 772, 605 370 397 

Krizová telefonická linka v Domě u Libuše -pro dospělé se zkušeností s duševním onemocněním v krizové situaci - po -pa 14 - 20 hod - 777 800 983

Kontaktní centrum Sananim - poradenská linka - návykové látky - 602 666 415

Krizové centrum RIAPS – nonstop - tel. 222 586 768, 222 582 151, Praha 3 – Chelčického 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více