Rodinná terapie

Rodinná terapie chápe rodinu jako propojený systém, kde problémy jedince dává do souvislosti s fungováním celé rodiny. Pokud dojde k nějaké změně u jednoho člena, ovlivní tato změna i ostatní členy rodiny.

Nejde tedy o to "opravit" nefunkčního člena, ale nastartovat úzdravu celého rodinného systému.

Klientem je celá rodina, nebo alespoň ti, kteří spolupracovat chtějí. V rámci terapie se snažíme podpoříti a posílit to, co je přínosné a funkční, porozumět vztahům v rodině a zaběhlým komunikačním vzorcům. Tento přístup dává prostor všem členům rodiny, aby se mohli vyjádřit.

Může pomoci tam, kde jsou časté hádky, kde rodina prožívá náročnou životní etapu, kde se u dětí nebo dospívajících objevují problémy ve škole, poruchy chování, poruchy příjmu potravy nebo některá z forem závislostního chování.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více