Příspěvek na terapii od zdravotní pojišťovny

Příspěvek na psychoterapeutická sezení Individuální, skupinová, párová, a to osobní nebo online formou.
Podmínky a podrobné informace o projektech psychosociální podpory naleznete na webových stránkách pojišťoven:

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více