Příspěvek na terapii od zdravotní pojišťovny

Příspěvek na psychoterapeutická sezení osobní nebo online formou mohou v roce 2021 čerpat pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Podmínky a podrobné informace o projektech psychosociální podpory naleznete na webových stránkách pojišťoven:

 

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více