Poruchy příjmu potravy

Většina lidí rozumí pod pojmem poruch příjmu potravy hladovění, záchvatovité přejídání, zvracení, snižování příjmu kalorií a nezdravé hubnutí například nadměrným cvičením.

Především zpočátku je u poruchy příjmu potravy typické podceňování příznaků a neochota problémy řešit, jelikož přináší přece jen určité uspokojení. Může to být více pozornosti, ať už pro komentáře pozitivně hodnotící štíhlost, nebo extrémní péči o vzhled, případně pro samotný pocit kontroly nad jídlem. Dalšími důvody jsou také stud, strach z nepochopení, nebo ze změny. Je totiž velmi těžké začít bojovat s určitými příznaky, protože to vždy znamená začít jíst, přestat zvracet, nepřejídat se. A to může nahánět hrůzu.

Hlavním rysem mentální anorexie je udržování velmi nízké tělesné hmotnosti omezením jídelního režimu, zvracením nebo průjmy s pomocí projímadel nebo jiných prostředků a léků. Pro mentální bulimii je typické přejídání s kompenzačním chováním. Obě poruchy mají více společného, než by se na první pohled zdálo. Charakteristický je strach z tloušťky a zkreslené vnímání těla (cítí se obézní, i když mají podváhu). Nadměrnou pozornost věnují jídlu, častá je podrážděnost, uzavřenost nebo chuť se přejíst. Velmi často je doprovází nízké sebevědomí, sociální izolace, interpersonální problémy a závažné somatické obtíže. Zásadní rozdíl bývá v tělesné hmotnosti.

Nejčastější formou poruchy příjmu potravy je záchvatovité přejídání, které se projevuje nadměrným příjmem potravy bez ohledu na potřeby těla a pocity hladu či sytosti. Po záchvatech přejedení, které se vyznačují spíše častým jedením než velkým množstvím jídla, nedochází k očistě a odčinění jako u mentální bulimie, ale k držení drastických diet, které dále zhoršují potřebu přejíst se.

Objevují se také méně známé formy poruch příjmu potravy jako je psychogenní ztráta chuti k jídlu, pojídání nejedlých materiálů, nebo syndrom nočního přejídání. O ortorexii se dočtete více v tématu o zdravém životním stylu, o drunkorexii v odkazu o závislostním chování, a o bigorexii v článku o mentální anorexii. Role jídla jako emocionální úlevy je zmíněna v tématech o úzkostných  a depresivních stavech.

Poruchy příjmu potravy jsou zdraví a v mnoha případech i život ohrožující onemocnění. Jelikož pro úspěšnou léčbu je zásadní, když je porucha včas podchycena a správně rozpoznána, doporučuji konzultaci s lékařem. Přehled odkazů na spektrum odborníků najdete pod témtem kontakty na pomoc. Když si dokážete přiznat problém, jste již na dobré cestě.

Pokud je váš zdravotní stav stabilizovaný, můžeme v rámci psychoterapeutického poradenství nastartovat proces změny a hledat odpovídající léčbu, případně navázat individuální terapií souběžně s léčbou. V pravidelných setkáních se zaměříme na zmírnění příznaků nemoci, pocitů viny, úzkosti a deprese, realistické vnímání vlastního těla, zvládání problémových situací a získání sebedůvěry při řešení životních problémů. Zapojit se můžete také do skupinové terapie, zaměřené na rozpoznávání, zvládání a vyjadřování emocí. 

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více