Meditace Mindfulness

Pojem mindfulness se do češtiny nejčastěji překládá jako všímavost. Všichni máme schopnost být všímaví. Umění věnovat pozornost přítomnému okamžiku rozvíjíme tím, že přestaneme cokoli posuzovat, hodnotit, nebo si jen uvědomíme, kolik času hodnocení věnujeme.

Všímavost spočívá v plném prožívání přítomného okamžiku tak, jak je to jen možné, přijímání ho takový, jaký je. Jsme otevřeni všemu, co v daném okamžiku přichází, nezávisle na tom, zda se nám to líbí nebo ne. Pak se můžeme lépe rozhodnout pro nějaký postoj a reakci. Nejedná se o pasivní rezignaci. Znamená to vidět a pocítit úplně, ať je skutečnost jakkoli těžká a hrozivá. Toto nekonání může být zpočátku však velmi obtížné.

Jestliže nasloucháme vlastnímu tělu i mysli prostřednictvím meditace všímavosti, může nám sdělit, co je pro nás důležité, s čím z naší minulosti se máme vyrovnat, jak bychom měli k sobě přistupovat, nebo nás učí více důvěřovat vlastní zkušenosti.

Ve stresující situaci si můžeme díky všímavosti vytvořit prostor, okamžik, kdy nám připadá, že máme trochu času navíc se nadechnout, zhodnotit situaci a rozhodnout, jak zareagujeme. V tu chvíli mají emoce nad námi menší vládu, jsme více kreativní a vidíme nové možnosti i tam, kde před chvílí ještě žádné nebyly.   

Výzkumy ukazují, že pravidelné praktikování meditace může vyvolat řadu významných fyziologických změn. Říká se jim tzv. relaxační odpověď, která je opakem stavu, který zažíváme ve stresu. Pokud je vyvolávána pravidelně, mohla by mít pozitivní účinky na zdraví a chránit nás před některými škodlivými účinky stresu.

Mezi našimi emocemi a zdravím je silný vztah. V terapeutické praxi ráda využívám mindfulness technik, které nám umožňují své emoční styly rozpoznat, přijmout a meditačním tréninkem měnit. Schopnost plného prožívání přítomného okamžiku nám pak pomáhá lépe zvládat emoce a stres.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více