Emoce v terapii

Emoce, které prožíváte jsou autentické. Vy je doopravdy cítíte a nikdo nemá právo zpochybňovat vaše pocity. Jsou to důležité signály, které vám chtějí něco důležitého sdělit. Říkají, jak reagujete na svět kolem vás a pomáhají komunikovat druhým, jak se cítíte, nebo jaké máte potřeby.

Vedle příjemných a pozitivních emocí jako je radost, hrdost, vděčnost, klid, láska, přijetí, zažíváme také negativní emoce jako je strach, hněv, smutek, stud, vina nebo znechucení. Negativní emoce nejsou špatné, jsou negativní ve vztahu k pozitivním. Jsou normální, přirozenou a nevyhnutelnou součástí života. Důležité je v nich nesetrvávat a uvědomovat si, že jsou dočasné. Pozitivní emoce přináší optimistické ladění, otevřenost k novému učení, kreativitu, zvyšují psychickou odolnost a schopnost vypořádat se s negativními emocemi.

Pokud ignorujeme emoce, je pravděpodobné, že se vrátí zpět a pravděpodobně budou mnohem intenzivnější. Je to jako když klepete na dveře a nikdo neotevírá. Co uděláte? Zaklepete hlasitěji, cítíte se silnější a chováte se urputněji. S emocemi je to podobné. Čím více se je snažíme ignorovat, tím intenzivnější jsou a hůře se s nimi vyrovnáváme. Nedojde-li k vybití intenzivní a krátkodobé emoce, hrozí, že i nepatrný podnět spustí bouřlivou reakci. Potlačování emocí má i fyziologický vliv. Lidé, kteří obtížně vyjadřují své emoce, bývají náchylnější k tělesným, ale také psychickým nemocem.

Emoce také ukazují, že jsme některé minulé zážitky ještě nestrávili a nepustí nás, dokud je nezpracujeme. Míváme pocit, že žijeme v minulosti, ne v přítomnosti, pochybujeme o sobě, nemáme odvahu si věřit, neboť jsme některé záležitosti zatím dostatečně nedořešili. Prostřednictvím technik všímavosti neboli mindfulness můžeme navázat vnitřní dialog s našimi emocemi. Jestliže budeme našim pocitům naslouchat, mohou nám sdělit, co je pro nás důležité, s čím z naší minulosti se máme vyrovnat, nebo jak bychom měli k sobě přistupovat.

Mezi emocemi a naším zdravím existuje silný vztah. V terapeutické praxi používám techniky mindfulness, které nám pomáhají díky plnému prožívání přítomného okamžiku zvládat lépe emoce a stres. Pokud budeme naším emocím naslouchat, jsme na dobré cestě nalézt způsob, jak je adekvátně vyjádřit. Rozpoznvání, zvládání a vyjadřování emocí otevřenou asertivní komunikací je také součástí skupinového programu zaměřeného na práci s emocemi.

 

 

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více