Psychosomatika

Tělo i mysl jsou úzce propojeny a vzájemně se ovlivňují. Naše tělo se snaží chránit psychiku tím, že na problémy upozorňuje bolestmi nebo fyzickými obtížemi. Za nimi se skrývají důležitá témata, jako například pocity méněcennosti, vztahové problémy, chronický stres nebo tendence se přetěžovat. 

„Mám dlouhodobě zažívací obtíže, prošla jsem všechna možná lékařská vyšetření, bez výsledku. Neumí mi pomoci… Cítím se nepochopeně a bezradně…“

Lidé často popisují bolesti různého typu, ale všechna vyšetření nepotvrzují, že by byl problém na fyzické úrovni. Mluvíme pak o psychosomatických obtížích, které vznikají jako reakce na to, jak se cítíme a co prožíváme. Náchylnější bývají lidé, kteří nedokážou vyjadřovat své pocity a potřeby. Obtížně vyjadřují blízkost, dojetí, radost, důvěru, zájem o druhého, nebo naopak naštvání a hněv. Dusí své příjemné a nepříjemné prožitky, ztrácejí v životě potěšení a cítí se osamoceni. V samotě se lehce roztáčí kruh negativních myšlenek a depresivních pocitů, které mohou značně ovlivnit jejich zdraví. 

Nejčastějšími spouštěči psychosomatických potíží jsou problémy v zaměstnání, rodinném životě, nebo ztráta blízkého člověka. Jiné příběhy vypráví o dokonalých pracovnících, rodičích, obětavých partnerech, až jim jejich tělo dá najevo, že takovým tempem to dále již nejde. Naše duše nemluví slovy, a proto nám nemůže nic sdělovat přímo. Produkuje fyzické symptomy, varovné signály, kterými nám tělo dává vědět, jak mu je a co potřebuje. Nejde o to, se symptomu zbavit, ale naučit se vlastnímu tělu naslouchat a vhodně reagovat.   

Léčba psychosomatických obtíží bývá dlouhodobá, vyžaduje trpělivost a ochotu změnit některé životní postoje, hodnoty, nebo životní styl. Pro uzdravování jsou důležité také myšlenky, tedy to, o čem jsme v souvislosti s naším tělem a nemocí přesvědčeni. Nejlepším způsobem, jak spolupracovat s lékaři na svém uzdravení, je pozorně naslouchat svému tělu. S terapeutickou podporou můžete lépe porozumět souvislostem a svým obtížím, rozvíjet své vnitřní zdroje k úzdravě. Používám techniky mindfullness, které díky plnému prožívání přítomného okamžiku pomáhají lépe zvládat emoce a stres. Zapojit se můžete také do skupinové terapie, zaměřené na rozpoznávání, zvládání a vyjadřování emocí.   

 

 

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více