Relaxační techniky v terapii

Relaxace je cesta jak uvolnit napětí, snížit úzkost, ulevit si ve stresu, cítit se lépe nejen po stránce tělesné, ale i duševní. Zvyšuje také odolnost proti stresu. Naučí vás se uvolněně poddat prožitku a plně prožívat příjemné aktivity. Odstraňuje napětí a pomáhá lépe usnout. Kdo relaxuje, dokáže se umět uvolnit před i přímo v náročné nebo stresující situaci. 

Spontánně relaxujeme spánkem, smíchem, uvolněným a klidným dýcháním, nebo vyvoláním pozitivních vzpomínek a emocí.

Snižování napětí a stresu lze navodit prostřednictvím relaxačních technik jako jsou např. Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, meditace Mindfullness, nebo-li všímavé prožívání přítomného okamžiku, dále také cvičením jógy nebo Čchi-kungu.

Relaxace pomáhá zlepšit soustředění i paměť, oddaluje stárnutí organismu. Umožní zbavit se napětí a lépe usnout. Říká se, že minuta smíchu dokáže nahradit 45 minut relaxačního cvičení, a 40 minut dlouhá vědomá relaxace se dá přirovnat svým účinkem ke 3 hodinám kvalitního hlubokého spánku.

Relaxace je stav uvolnění těla a mysli s prožitkem klidu, vyrovnání a vnitřního ticha.

Nácvik relaxačních a meditačních technik bývá nejčastěji součástí psychoterapeutického poradenství, nebo také individuální terapie. Zapojit se můžete také do skupinové terapie, zaměřené na rozpoznávání, zvládání a vyjadřování emocí.  

 

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více