Sebevědomí

Sebevědomí je vědomí našich možností, schopností a nedokonalostí, je obrazem, který si člověk tvoří sám o sobě. Pramení zčásti v našem dětství a dospívání, ale také v průběhu důležitých životních událostí, které v nás mohly zanechat negativní vzpomínky a traumatické zážitky. Pokud naše zážitky byly převážně povzbuzující, věříme si a díváme se na sebe pozitivně. Pokud byly negativní a ponižující, tvoříme si na sebe podobný pohled. Problém je ale také v chybění nedostatku citových projevů v dětství, nebo každodenních dobrých zážitků, kdy si vytváříme pocit vlastní hodnoty.  

Živnou půdou pocitů méněcennosti je emocionální nebo také psychické zneužívání ve vtahu mezi rodiči a dětmi, kdy se dítě ocitá v roli tzv. náhradního partnera k jednomu či oběma rodičům. Dítě v takové situaci zažívá, že potřeby rodiče jsou důležitější než ty jeho. Neschopnost splnit očekávání rodiče přináší pocity méněcennosti a viny, vede dítě ke snaze udělat pro spokojenost rodiče ještě více. Nedovolí si sebemenší pocity naštvání, opakovaně je potlačuje. Ty si společně s pocity viny najdou jinou cestu a projeví se například v podobě úzkostných nebo depresivních pocitů.

Lidé s nízkým sebevědomím a pocity nedostatečnosti mají tendence se vyhýbat povinnostem, nebo naopak nadměrně pracovat a mít sklony k perfekcionismu. Vyhýbají se úkolům, u kterých si něvěří, odkládají je a mají strach z kritiky druhých. Nedokážou vznést oprávněné nároky ostatních a být asertivní. Nejistotu kompenzují lpěním na detailu a perfekcionismem. Nastavují si příliš vysoké cíle, které jsou pokusem zajistit si vnitřní jistotu. Obraz o vlastní dokonalosti jim pomáhá jen zdánlivě zmenšit vnitřní úzkost. Vynakládají veliké úsilí mít prestižní práci, úspěšné děti, dokonalého partnera a perfektní vzhled. Jejich hodnota závisí na vnějších vlivech. Vytvoří sie mylné představy, že jsou to, co dělají a jejich důležitost se rovná tomu, co mají. Na nedosažitelné cíle vydávají hodně energie a mohou se objevit zdravotní problémy, jako jsou deprese, chronická únava, nespavost, poruchy příjmu potravy, nebo jiná psychosomatická onemocnění.

Budovat sebevědomí je obtížné právě proto, že ho máme málo. S terapeutickou podporou můžete v individuální terapii překonávat strach z vlastních prožitků, aby vaše sebevědomí nebylo závislé na vnějším prostředí. Budovat zdravé sebevědomí znamená dostatečně si věřit, že dokážete čelit obtížím, špatným náladám a konfliktům, naučit se snášet kritiku a bez výčitek svědomí říkat ne. Zapojit se můžete také do skupinové terapie, zaměřené na rozpoznávání, zvládání a vyjadřování emocí. 

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více