Hubnutí

Pokud je pro člověka důležité, jak ho vnímá jeho okolí, bývá snaha o hubnutí a ideální vzhled jeho hlavním tématem. Začíná to dietou a omezováním některých druhů potravin, doplněné cvičením před nebo po jídle pro rychlejší efekt.  Držení diety mu dává pocit, že má věci pod kontrolou a začíná se cítit dobře. Strach ze ztráty kontroly a přibírání se pak může stát nejdůležitější věcí. Pozornost se soustřeďuje jen na snižování váhy. Volný čas plní aktivity, které se týkají diet a nadměrného pohybu. Roztáčí se začarovaný kruh, který dotyčného nebo dotyčnou vzdaluje od přátel a sociálních kontaktů.

Sebemenší problém a neúspěch je připisován nespokojenosti s tělesnými partiemi. Lidé vnímají své tělo ošklivé vždy, když mají špatnou náladu, jsou frustrovaní nebo zoufalí. Všimnou si například podkožního tuku na břiše, nebo na stehnech, zaměří na ně svou pozornost natolik, že nespokojonost zobecní na celé své tělo. Negativní zážitek vlastního těla se pak přenese do obecného mínění o sobě, tedy, že jsou oškliví a tlustí. Kdo touží po dokonalosti, stanovuje si nedosažitelné cíle. To vede k zoufalství, jelikož jejich tělo není takové, jako by si přály.

Tušení, že něco není v pořádku může být správné. Chorobný strach z tloušťky a přibývání na váze je závažné a v mnoha případech také život ohrožující onemocnění ze spektra poruch příjmu potravyObjevují se beznadějné a depresivní myšlenky. I při výrazné podváze panuje přesvědčení o nadměrných tělesných rozměrech. Váha klesá, s ní přichází výkyvy nálad, podvýživa, rozvrácený metabolismus a u žen ztráta menstruace. Špatná výživa a případné zvracení poškozují dásně, vypadávání vlasů je v rozporu s přáním být krásná a dokonalá. Mnoho lidí zažívá občas pocit, že se sami sobě nelíbí a někdy si vyčítají, že toho mnoho snědli. Rozdíl je, že se kvůli tomu netrestají zvracením, excesivním cvičením nebo hladověním.

Součástí některých diet může být alkohol, jako způsob zapíjení chuti k jídlu, rychlý zdroj energie, snižování strachu z jídla nebo z pocitů tloušťky. Slouží také jako únik od nepříjemných pocitů spojených s vnímáním svého těla, strachu z jídla nebo pocitů samoty, zahnání nudy nebo snížení tělesného napětí. Velmi rychle se tak tvoří závislost na alkoholu.

Bez odborné pomoci je velmi obtížné takové chování změnit. V rámci psychoterapeutického poradenství můžeme nastartovat proces změny a hledat odpovídající léčbu. V pravidelných setkáních v rámci individuální terapie se zaměříme na realistické vnímání vlastního těla a posílení sebedůvěry. Zapojit se můžete také do skupinové terapie, zaměřené na rozpoznávání, zvládání a vyjadřování emocí. 

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více