Deprese a terapie

„Už je to sice dávno, co manžel zemřel, ale pocit je tak silný, jako by to bylo včera…. Musela jsem ale vstát a starat se o děti, neměla jsem čas řešit, jak mi je. Nechtěla jsem tím nikoho zatěžovat…“

Depresivní a úzkostné stavy mohou být reakcí na obtížnou životní situaci, například po ztrátě blízkého člověka. Od obyčejného splínu nebo špatné nálady se liší tím, že pokleslé nálady, pocity selhání, beznaděje, osamocenosti a neschopnost prožívat potěšení trvá delší dobu. Deprese se může rozvinout ale také bez zdánlivě konkrétní příčiny například v důsledku dlouhotrvajícího pracovního přetížení a stresu.

„Budím se ráno s pocitem, že jsem všem na obtíž, nic mě nebaví, jsem unavená a vyčerpaná. Když se donutím jít do práce jen obtížně se soustředím a jsem stále unavenější ….“.

Pokud vyčerpání, smutné nálady, poruchy koncentrace doprovázené nechutenstvím a poruchami spánku trvají delší dobu, nelze situaci podceňovat. Spolupracuji s psychology a psychiatry, kteří rozpoznají, o jakou formu deprese se jedná. V těžších případech doporučí vhodná antidepresiva případně stabilizátory nálad. 

Příčinou mohou být také náročné životní situace jako ztráta zaměstnání, dlouhodobé konflikty v partnerském vztahu, nebo životní krize způsobené změnami jako je dospívání, krize středního věku nebo odchod do důchodu. Depresivní stavy také velmi často doprovázejí jiné psychické obtíže jako například úzkosti, poruchy nálad, nebo psychosomatická onemocnění

Lidé s depresivními příznaky sahají často pro zmírnění svých obtíží po alkoholu nebo uklidňujících lécích, kde je v takových situacích riziko vzniku závislosti velké. Mnoho lidí jí, kdykoli mají depresivní náladu. Jídlo je způsobem jak překlenout nepříjemné chvíle, nebo jak zaplnit pocit prázdnoty. Používání jídla pro útěchu může přerůst v některou z forem poruch příjmu potravy. Depresivní příznaky mohu ale také pramenit zčásti  z vyhladovění, nebo z pocitů studu ze zvracení a přejídání, a obvykle vymizí, pokud se podaří příjem potravy stabilizovat. 

Typické jsou pocity viny, selhání, sebeobviňování ze slabosti, lenosti a odkládání vyhledání odborné pomoci. Přitom individuální psychoterapie může být vhodnou formou léčby, pokud se podaří obtíže včas rozpoznat. Zapojit se můžete také do skupinové terapie, zaměřené na rozpoznávání, zvládání a vyjadřování emocí.  

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více